Vårdnad, Boende, Umgänge

logga

Familjerätt och vårdnadstvister.

Om en förälder har ensam vårdnad har den föräldern rätt att fatta alla beslut rörande barnets vårdnad utan godkännande från den andra föräldern.

När ett barn föds och föräldrarna är gifta så blir båda föräldrarna vårdnadshavare. De får alltså gemensam vårdnad. Om föräldrarna separerar uppstår ofta frågor om var barnen skall bo, och hur de skall umgås med den andre föräldern. Om föräldrarna inte kan enas alls kan det till och med vara bättre att en förälder har ensam vårdnad om barnen.

Vi har lång erfarenhet av arbete med vårdnad om barn, boende och umgänge

Utgångspunkten är att föräldrarna ska försöka enas om saker som rör barnet oavsett om det rör barnets boende, val av skola eller hur umgänge skall se ut.

Men om ni inte kan komma överens så är det bäst att anlita ett erfaret ombud som kan värna er och barnets rätt.

Ofta finns känslor inblandade och tvisten riskerar att bli infekterad. Tvister om barn kan därför ofta vara både rättsligt komplicerade och känslomässigt uppslitande.

För att undvika att processen blir allt för infekterad och långdragen är det viktigt att man erhåller juridisk sakkunskap redan på ett tidigt stadium.

En kunnig och erfaren jurist som inte är personligt involverad kan fokusera tvisten på det som har juridisk relevans. Detta är till fördel för föräldrarna och framförallt också för barnen.

I de fall ni inte kan enas om vårdnaden kan du som förälder vända dig till oss på Juristbyrån – Aagesson & Flodin för en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning. Kontor finner ni i centrala Göteborg.

Våra jurister fungerar som ett stöd igenom hela processen. Kontakta oss idag. Ring: 031-320 18 20 eller e-post: info@aaflaw.se 

Vad kostar det?

Vår timtaxa följer rättshjälpslagens regler och vi erbjuder alltid en inledande bedömning kostnadsfritt.

I mål om vårdnad, boende, umgänge står vardera parten själv för sina rättegångskostnader.

Om du har hemförsäkring täcker den upp till 85% av dina rättegångskostnader. Om du inte har hemförsäkring kan du istället ha möjlighet att erhålla statlig rättshjälp.

Leave a Reply: