Vårdnadstvister i Göteborg

Familjerätt och vårdnadstvister i Göteborg, Borås, Uddevalla, Varberg och Stenungsund.

När ett barn föds och föräldrarna är gifta så blir båda föräldrarna vårdnadshavare, de får alltså gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte är gifta får mamman ensam vårdnad.

Det är oftast helt okomplicerat för ogifta föräldrar att göra en anmälan om gemensam vårdnad när socialtjänsten skall fastställa faderskapet.

Vårdnadshavare har rätt att fatta alla stora beslut för barnet. Till exempel att ansöka om pass, att välja förskola och skola m.m. Vårdnadshavare har också rätt att ta del av all information som rör barnet hos t.ex. skola, sjukhus och socialtjänst.

Om en förälder har ensam vårdnad har den föräldern rätt att fatta alla beslut rörande barnets vårdnad utan godkännande från den andra föräldern.

Om föräldrar senare är överens om att ändra hur den fastställda vårdnaden ser ut kan de skriva ett avtal om detta. Avtalet måste då godkännas av socialtjänsten för att vara giltigt.

Vi har lång erfarenhet av arbete kring barns vårdnad, boende och umgänge

När föräldrarna inte kan enas om vårdnaden uppstår en vårdnadstvist. Ofta finns känslor inblandade och tvisten riskerar att bli infekterad.

Tvister om barn kan vara både rättsligt komplicerade och känslomässigt uppslitande. Föräldern bör därför alltid ha ett juridiskt ombud vid sin sida. För att undvika att processen blir infekterad och långdragen är det viktigt att man erhåller juridisk sakkunskap redan på ett tidigt stadium.

En kunnig och erfaren jurist som inte är personligt involverad kan fokusera tvisten på det som har juridisk relevans. Detta är till fördel för föräldrarna och framförallt också för barnen.

I de fall föräldrarna inte kan enas om vårdnaden kan du som förälder vända dig till oss på Juristbyrån – Aagesson & Flodin för en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning och bedömning. Våra kontor finner ni i centrala Göteborg och i Stenungsund

Våra jurister fungerar som ett stöd igenom hela den betungande processen. Kontakta oss idag 031-320 18 20 eller info@aaflaw.se 

Vad kostar det?

Vår timtaxa följer rättshjälpslagens regler och vi erbjuder alltid en inledande bedömning kostnadsfritt.

Om du har hemförsäkring täcker den upp till 85% av dina rättegångskostnader. Om du inte har hemförsäkring kan du istället ha möjlighet att erhålla statlig rättshjälp.

Lämna ett svar