Vårdnad, Boende, Umgänge

logga

Familjerätt och vårdnadstvister.

Som privatperson har man oftast genom sin hemförsäkring rätt till rättsskydd. Vårt arvode till privatpersoner följer rättshjälpstaxan i de ärenden där rättsskydd och rättshjälp tillämpas.

Vad innebär ensam vårdnad

Om en förälder har ensam vårdnad har den föräldern rätt att fatta alla beslut rörande barnets vårdnad utan godkännande från den andra föräldern. När ett barn föds och föräldrarna är gifta så blir båda föräldrarna vårdnadshavare. I annat fall kan vårdnaden bli gemensam genom anmälan, utredning och dom. Som utgångspunkt anses gemensam vårdnad vara gynnsamt för barnet men om föräldrarna inte kan enas alls kan det ibland vara bättre att en förälder har ensam vårdnad om barnen. Om föräldrarna separerar uppstår ofta frågor om var barnen skall bo, och hur de skall umgänge med den andre föräldern ska se ut.

Vi har lång erfarenhet av arbete med vårdnad, boende och umgänge

Utgångspunkten är att föräldrarna ska försöka enas om saker som rör barnet oavsett om det rör barnets boende, val av skola eller hur umgänge skall se ut. Om detta inte går kan det bli aktuellt med en domstolstvist.

Informationssamtal

Sedan januari 2022 finns det lagstiftning som säger att föräldrar som inte kan enas måste genomgå ett informationssamtal hos familjerätten, i den kommun barnet är skrivet, innan man kan väcka talan i domstol mot den andre föräldern Till kravet på informationssamtal finns undantag, särskilt om barnet riskerar att skadas på något sätt i väntan på ett samtal. I de flesta fall ska dock ett informationssamtal äga rum innan man inleder en domstolsprocess. Informationssamtalet ska erbjudas inom 4 veckor från en begäran om det, en förälder kan begära att samtalet ska ske enskilt. Efter samtalet ska föräldern få ett intyg på att samtalet ägt rum.

Anlita ett ombud

Om ni inte kan komma överens så är det ofta bra att anlita ett erfaret ombud som kan värna er och barnets rätt. För att undvika att processen blir allt för infekterad och långdragen är det viktigt att man erhåller juridisk sakkunskap redan på ett tidigt stadium. En kunnig och erfaren jurist som inte är personligt involverad kan fokusera tvisten på det som har juridisk relevans. Detta är till fördel för föräldrarna och framförallt också för barnen. I de fall ni inte kan enas om vårdnaden kan du som förälder vända dig till oss på Juristbyrån – Aagesson & Flodin för en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning.

Var finns vi?

Kontor finner ni i centrala Göteborg. Vi tar uppdrag i hela västsverige Våra jurister fungerar som ett stöd igenom hela processen. Kontakta oss idag. Ring: 031-320 18 20 eller e-post: info@aaflaw.se  Kontakt

Vad kostar det?

Vid tvister om vårdnad, boende, umgänge tillämpar vi den timtaxa som följer av rättshjälpslagens regler. Vi erbjuder dessutom alltid en inledande bedömning kostnadsfritt om ni hör av er direkt till oss. I mål om vårdnad, boende, umgänge står vardera parten själv för sina rättegångskostnader. Om du har hemförsäkring täcker den vanligen upp till 80% av dina rättegångskostnader. Om du inte har hemförsäkring kan du istället ha möjlighet att erhålla statlig rättshjälp. Vi hjälper er se över era möjligheter

Leave a Reply: