Sambo

logga
Samboförhållande

Sambolagen innehåller ingen entydig definition om vad ett samboförhållande är. Det är dock klart att det skall vara fråga om ett parförhållande där paret stadigvarande bor tillsammans.

I de flesta fall är det lättare att definiera när ett samboförhållande upphör än när det börjar.

Enligt sambolagen gäller följande;

  • ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig
  • samborna flyttar isär
  • någon av samborna avlider
  • någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare
  • någon av samborna väcker talan med begäran att överta den andre sambons hyresrätt eller bostadsrätt som inte är samboegendom.
Samboavtal

Ett samboavtal får betydelse då du och din sambo väljer att gå isär och er samboegendom skall delas er emellan.

Ett samboavtal kan dels användas till att avtala bort bodelning enligt sambolagens regler och dels till avtala att viss egendom skall ingå vid en bodelning enligt sambolagens regler.

Vi hjälper er förstå konsekvenserna av att ingå samboavtal och ger rådgivning utifrån er specifika situation.

 Skuldebrev

Om ni lånar ut pengar till er sambo, till exempel som del i handpenningen till en bostadsrätt eller till en fastighet, så bör ni upprätta ett skuldebrev som sätter upp villkor för lånet. I samboförhållande bör ofta ett samboavtal upprättas i samband med skuldebrevet. Även andra dokument kan bli aktuella att upprätta beroende på er situation.

Vi ger er rådgivning utifrån er specifika situation.

 Inbördes testamente för sambor

Som sambo finns ingen arvsrätt efter den andre sambon. Det är därför ofta viktigt att sambor upprättar ett inbördes testamente där man stadgar att den av samborna som överlever den andre skall ärva antingen all egendom eller viss egendom.

Vi hjälper er förstå konsekvenserna av att upprätta ett inbördes testamente och ger rådgivning utifrån er specifika situation.

 Bodelning mellan sambor

För att en bodelning skall ske efter ett samboförhållandes slut krävs att någon av samborna begär bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Själva bodelningen kan samborna själva enas om och nedteckna i ett bodelningsavtal. Om samborna inte kommer överens är det vanligt att någon av dem ansöker hos tingsrätten om att  en bodelningsförrättare skall förordnas.

Vi hjälper er gärna med allt som rör samboförhållande och bodelning. Ofta kan vi erbjuda paketlösningar till förmånligt pris.