Asyl och migration

Asylum involves peoples right to seek protection in other countries than there own and the right to move across borders. We can help you with the asylum process. In asylum cases you have the right to free legal represenatation. You can choose the legal conusel yourself either by requesting it to Migrationsverket or you can contact us directly and let us manage the Contact with Migrationsverket. We have worked with asylumseekers from the following countries: Ghana, Serbia, Somalia, Cameroon, Russia, Iraq, Iran, Albania, Syria, Libya, Côte d’ivorie, Ukraine, Eritrea, Afghanistan, Syria, Georgia, Nigeria etc. Feel free to Contact us today if you wish our legal support. Phone 031-320 18 20, E-mail info@aaflaw.se Asyl och migration rör människors rätt att bosätta sig och röra sig över gränser. Vi hjälper er ansöka om uppehållstillstånd och att överklaga beslut. Vi har stor erfarenhet av asylprocessen och av att tillvarata våra klienters intressen i asylärenden. Vi arbetar ofta som offentliga biträden i asylärenden. En asylsökande har rätt till ett kostnadsfritt juridiskt biträde som han eller hon väljer själv. Ni kan antingen begära att få oss som offentligt biträde hos migrationsverket eller kontakta oss direkt så sköter vi kontakten med migrationsverket. Vi har bl.a. arbetat med asylsökanden från: Ghana Serbien Somalia Kamerun Ryssland Tjetjenien Irak Iran Albanien Syrien Libyen Elfenbenskusten Afghanistan Syrien Georgien Nigeria