Avtal

logga

Vi koncenterar oss på att skapa avtalslösningar som är anpassade efter just Er situation. Avtalen hanteras i interaktion med Er innan, under och efter avtalets upprättande. Vi hjälper till att upprätta och granska alla avtalstyper.

Alla företagare behöver någon form av avtalshantering. I olika skeden av företagets utveckling behövs olika sorters avtal, det kan röra sig om anställningsavtal, konsultavtal, kompanjonavtal m.m. Vi erbjuder avtalsjurister i Göteborg som kan vara behjälpliga i alla avtalssituationer.

– Vi upprättar; kompanjonavtal, konsultavtal, aktieägaravtal, anställningsavtal, bolagsordningar och licensavtal, sekretessavtal, överlåtelseavtal, hyreskontrakt, köpehandlingar, agentavtal m.m.

– Vi ger biträde vid förhandling och tvist

– Vi bedömer era avtalsbehov

– Vi erbjuder löpande hantering av avtal

– Vi kan; kvalitetssäkra och granska era avtal