Privatjuridik

Humanjuridik är en benämning på det område inom juridiken som rör “vanliga människor”. Det kan handla om att du råkat in i en vårdnadstvist, att din granne har sågat ner träd på din tomt eller att du blivit utsatt för misshandel. Det kan också handla om att du vill skilja dig, att du vill ha hjälp med att skriva ett testamente eller med att upprätta ett äktenskapsförord. Om ni vill sälja er fastighet eller bostadsrätt utan att använda er av mäklare så kan vi hjälpa er med råd och upprättande av avtal. Våra jurister i Göteborg erbjuder er stort engagemang i era ärenden.

Priser

Kostnaderna för våra tjänster har vi valt att basera på rättshjälpstaxan. Det är oftast på den nivån som ersättning från rättsskyddsförsäkringen erhålls och vi anser att det är ett transparent sätt att hålla konkurrenskraftiga priser på tjänster till privatpersoner. För att läsa mer om våra priser kan ni klicka här.

Vårdnad av barn.

Våra jurister i Göteborg företräder er i domstol och inför andra myndigheter vid tvister om barns vårdnad, boende och umgänge med förälder.

Skadestånd

Våra jurister i Göteborg arbetar ofta i domstol där vi företräder både företag och privatpersoner i skadeståndsärenden, tvister om ersättning m.m.

Migration, LVM, LVU

Våra jurister i Göteborg är ofta anlitade som offentligt biträde i migrationsärenden. Likaså i ärenden om vård enligt LVM och LVU.

Bouppteckning och arvskifte

En bouppteckning skall göras då någon avlider. Den avlidnes skulder och tillgångar skall fastställas och sedermera skall arvet skiftas mellan de arvsberättigade. Våra jurister i Göteborg har lång erfarenhet av bouppteckningar och arvskiften.

 

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde hjälper dig att ta tillvara din rätt om du utsatts för ett brott. Brottsoffret har rätt att själv välja sitt biträde. Om du har utsatts för brott så kan du vända dig till oss och diskutera vad vi kan hjälpa dig med.

Äktenskapsskillnad och bodelning

En bodelning skall göras vid en äktenskapsskillnad. En bodelnings skall också göras om ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär det. Våra jurister i Göteborg hjälper er med bodelningen och andra frågor i samband med att ni går skilda vägar.

Testamente och juridiska dokument

Testamente är bland de äldsta formerna av juridiska dokument. Det är viktigt att testamentet uppprättas på ett korrekt sätt och att man överväger dess innehåll. Vi hjälper er med konsultation kring och upprättande av testamente och andra juridiska dokument.

Digitala dokument

Behöver ni juridiska dokument men har kanske inte tid att också få den rådgivning vi erbjuder? Vi kan då rekommendera juristavtal.se, där kan ni dygnet runt snabbt och enkelt sätta ihop era egna avtal såsom gåvobrev, testamente, framtidsfullmaker, bodelningsavtal, samboavtal och äktenskapsförord m.m. Allt sammanställs av erfarna jurister och skickas digitalt inom 24 timmar. Besök http://Juristavtal.se