Privatjuridik

loggaJuridik för människor

Oavsett om du råkat in i en vårdnadstvist, att din granne har sågat ner träd på din tomt, att du varit med om en olycka och vill ha ersättning eller att du blivit utsatt för misshandel. Ni kanske vill sälja eller ge bort en fastighet eller bostadsrätt. Vi erbjuder juridiskt stöd och expertis i och vi hjälpa er med råd och upprättande av avtal. Vänd Er till oss för stöd och hjälp.

Våra jurister i Göteborg erbjuder er stort engagemang i era ärenden.

Som jurister med mångårig erfarenhet företräder vi er i domstol och inför andra myndigheter vid tvister om barns boende, umgänge och vårdnad. Vi företräder er i ärenden om skadestånd. Vi arbetar mycket som offentliga biträden då vi förordnas av domstol i  migrationsmål och mål om tvångsvård enligt LVM, LVU, LPT, LRV.

Vi kan ta uppdrag som målsägandebiträden. 

Ett målsägandebiträde hjälper dig att ta tillvara din rätt om du utsatts för ett brott. Brottsoffret har rätt att själv välja sitt biträde. Om du har utsatts för brott så kan du vända dig till oss och diskutera vad vi kan hjälpa dig med

Vi hjälper till vid skilsmässa och separation.

En bodelning skall göras vid en äktenskapsskillnad. En bodelnings skall också göras om ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär det. Våra jurister i Göteborg hjälper er med bodelningen och andra frågor i samband med att ni går skilda vägar.

Vi hjälper er med arv och testamente och bouppteckning.

Vänd er till oss om Ni vill ha hjälp med att skriva ett testamente eller med att upprätta ett äktenskapsförord. En boupteckning skall göras då någon avlider och vi kan både hjälpa till att utreda boet och upprätta bouppteckningen och skifta arvet. Testamente är bland de äldsta formerna av juridiska dokument. Det är viktigt att testamentet uppprättas på ett korrekt sätt och att man överväger dess innehåll. Vi hjälper er med konsultation kring och upprättande av testamente och andra juridiska dokument.