Offentlig upphandling

logga

Offentlig upphandling

Vi har nu lanserat en ny hemsida som kommer fyllas med information om offentlig upphandling. Ni hittar den på www.upphandlingskonsulterna.com

Till företagare som vill bli leverantörer till myndigheter erbjuder vi stor kompetens och erfarenhet av upphandlingar och anbudsprocesser. Vi arbetar provisionsbaserat med leverantörer i anbudsprocessen. Det innebär att vi inte tar betalt om leverantören inte får ett kontrakt.

Genom att kombinera kunskap om upphandlingar och spetskompetens inom juridik kan vi erbjuda er ett komplett paket för ert företag och maximera era chanser att vinna både upphandlingar och överprövningar. För att boka ett möte med en upphandlingsjurist i Göteborg eller ställa en fråga, använd vårt kontaktformulär, maila till info@upphandlingskonsulterna.com eller ring 031-320 18 20.

– Vi hjälper er med granskning och utvärdering av förfrågningsunderlag och avtal samt bearbetning av anbud.

– Vi är ett stöd för er i avtalsförhandlingar och kan agera som er representant inför upphandlande myndigheter

– Vi gör en snabb och professionell bedömning om en upphandling har genomförts korrekt eller inte.

– Vi företräder anbudsgivare i överprövningsprocesser och skadeståndstvister.

– Om ni anser att en upphandlande myndighet har förfarit på ett sätt som missgynnar er, det kan t.ex. handla om orimliga krav i ett förfrågningsunderlag eller en felaktig tilldelning av ett avtal, så kan ni begära att få saken prövad i förvaltningsrätten. Resulatet av prövningen kan bli att upphandlingen görs om så att ni får en ny chans att lämna anbud.

– Möjligheten att få ett skadeståndanspråk prövat enligt LOU gäller alla företagare inom EU som hade kunnat lämna anbud i den aktuella upphandlingen oavsett om de gjort det eller ej.