Vi är Din personliga Jurist
i Göteborg med mer än 20 års erfarenhet

Kontakta din Jurist i Göteborg kostnadsfritt på telefon 031-320 18 20 vardagar kl 9:00 – 16:00 eller e-posta när som helst till info@aaflaw.se.

 

Vi erbjuder Er kunniga jurister i Göteborg med stor erfarenhet inom privata och kommersiella tvister. Alla våra jurister har lång erfarenhet av arbete som ombud både i och utanför domstol med klienter som är både privatpersoner och företag. Vi har sedan starten framgångsrikt drivit mål i samtliga rättsliga instanser i Sverige. 

 

Våra rättsom- råden

Vi driver allmän juridisk praktik i Göteborg med omnejd. Vår främsta uppgift är att alltid värna dina rättigheter gentemot andra personer, företag och myndigheter. 

Nedan följer exempel på rättsområden som vi ofta arbetar med.

Vårdnadstvist

Kan ni inte enas om vårdnaden eller om var barnet skall bo och hur det ska ha umgänge med den andra föräldern? Du som förälder kan vända dig till oss för en kostnadsfri inledande juridisk rådgivning med en erfaren jurist. Vi erbjuder er juridiskt ombud och stöd genom hela vårdnadsprocessen.

Offentlig upphandling


Om ni är intresserade av att sälja era produkter och tjänster till offentliga myndigheter eller vill överklaga beslut så kan vi hjälpa er. Vi har arbetat med upphandlingar mot stat kommun och region sedan starten 2011.

Avtalsrätt


Vi kan bistå er med avtalsgranskning och upprättande av affärsavtal och privarättsliga avtal. Vi upprättar alla typer av överlåtelseavtal och gåvobrev m.m.

Bodelning


Vi erbjuder juridiskt stöd och expertis i alla stadier av bodelningsprocessen. Vi hjälper er gärna med allt som rör samboförhållande eller äktenskap och bodelning. Eftersom det är viktigt att tidigt i processen planera för en kommande bodelning så rekomenderar vi att ni kontaktar oss i god tid, gärna innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in.

Skadestånd


Skadeståndsrätten är ett omfattande rättsområde. Du är i regel berättigad till skadestånd om någon genom sitt eget vållande eller försumlighet har skadat dig eller din egendom. I vissa fall finns också en strikt skadeståndsskyldighet då inget vållande behöver ha förekommit. Skadeståndsskyldighet kan därför uppstå oavsett om grunden för skadan är ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. Till skadestånd räknas därför också försäkringsvister och t.ex. ersättningar för trafikskada.

Arvsrätt

Vi upprättar testamente, arvskifte och bouppteckning. Vi hjälper er i arvstivster och med all övrig hantering av dödsbo. Genom att anlita oss försäkrar ni er om att era arvsfrågor hanteras korrekt och ni minskar riskerna för att bråk skall uppstå arvingar emellan.

Om oss

Vår juristbyrå öppnade dörrarna för första gången på Esperantoplatsen i Göteborg 2011.

Sedan 2018 håller vi till på Drottninggatan 31 i Göteborg. Vi bedriver idag en allmän juridisk praktik med tonvikt på processer och tvistemål.

På det humanjuridiska området arbetar vi mycket med vårdnadsmål, arvstvister, bodelningar och migrationsrätt.

På det affärsjuridiska området arbetar vi främst med kommersiella tvister och avtal samt offentlig upphandling

Kontakta oss gratis

Vi ger er alltid en fri inledande bedömning av ert ärende

Sedan 2011 har vi drivit allmänpraktiserande juristbyrå i Göteborg med målet erbjuda en personlig juristkontakt med dig som klient i fokus. Vår uppgift är att alltid värna dina rättigheter gentemot andra personer, företag och myndigheter. Den uppgiften tar vi på största allvar.

 

Juristbyråns huvudkontor finns i Göteborg. Men vi har också stora möjligheter att träffas även på andra orter eller digitalt och vi tar uppdrag över hela Sverige.

 
Vi hjälper privatpersoner med vårdnadstvistskadeståndsfrågor, hyresjuridik, köprätt, fastighetsjuridik, migration, socialrätt, arvsrätt, bodelningar, äktenskapsjuridik, sambojuridikavtalsrätt m.m.
 
Behöver ni som företagare juridiskt stöd? Vi arbetar ofta inom följande rättsområden;  skadestånd, avtal, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, och generationsskiften.

För företagare som är intresserade av att göra affärer med staten eller kommuner och landsting erbjuder vi särskilt stöd inom offentlig upphandling

 

För att lyckas vinna offentliga kontrakt krävs förberedelse. Vi hjälper ert företag redan tidigt i anbudsarbetet och maximerar era chanser till att vinna lukrativa avtal. Vi har sedan 2011 hjälpt många företag att göra lönsamma affärer med kommunala och statliga beställare. Vi hjälper er också med överklaganden, överprövningsprocesser och skadeståndsfrågor.

 

 

– Utöver egen kompetens kan vi genom samarbeten erbjuda mer än 70 års erfarenhet av att tillhandahålla biträde i alla typer av ärenden.

 

Kontakt:

Telefon  031-3201820,

E-post: info@aaflaw.se