Företagsöverlåtelse

logga

Företagsöverlåtelser

Vi bistår er med avtal, förhandlingar, due diligence  och slutförande av affären.

Due diligence

Vi ett företagsköp oavsett genom aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse vet man inte riktigt vad man kommer att få. Det är därför ofta lämpligt att man före köpet genomför en s.k. due diligence.

Anledningen till det är att säljaren endast ansvarar för att köparens befogade förväntningar uppfylls, medan köparens eventuella andra förväntningar inte omfattas av säljarens ansvar. Om bolaget beskrivs knapphändigt, gör en köpare därför klokt i att inför köpet undersöka det noga.

En due diligence kan förvisso kosta en hel del men den betalar sig alltid i den risk och framtida problem en köpare undviker.