Skadestånd

logga

 

 

 

Skadestånd

Skadeståndsrätten är ett omfattande rättsområde. Du är i regel berättigad till skadestånd om någon genom sitt eget vållande eller försumlighet har skadat dig eller din egendom.

I vissa fall finns också en strikt skadeståndsskyldighet då inget vållande behöver ha förekommit. Skadeståndsskyldighet kan därför uppstå oavsett om grunden för skadan är ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. 

Ofta har du rätt till ersättning ur din egen försäkring eller så har den som orsakat dig skada en ansvarsförsäkring som kan täcka din skada.

Möjligheterna till ersättnig finns i flera olika lagar eller i avtal mellan olika parter.

Privatpersoner har i nästan alla fall rätt till ekonomiskt stöd i sin försäkring för att driva ersättningstvister. Vi undersöker alltid den saken åt er.

Vi ger råd och biträde i ersättningstvister med privatpersoner, företag, försäkringsbolag och försäkringskassan m.m.