skadestånd

Skadestånd och försäkring

Skadeståndsrätten är ett omfattande rättsområde. Du är regel berättigad till skadestånd om någon genom sitt eget vållande har skadat dig eller din egendom. I vissa fall finns också en strikt skadeståndsskyldighet då inget vållande behöver ha förekommit. Skadeståndsskyldighet kan därför uppstå oavsett om grunden för skadan är ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. Ofta har du rätt till ersättning ur din egna försäkring eller så har den som orsakat dig skada en ansvarsförsäkring som kan täcka din skada.

Vi kan ge råd och biträde i ersättningstvister med privatpersoner, företag, försäkringsbolag och försäkringskassan.