Tvist

Vi arbetar med kommersiella tvister och tvistlösning både utom och i domstol. I kommersiella tvister är det ofta till gagn om lösningen är snabb och bidrar till att fortsatta affärsrelationer kan bibehållas. I andra fall blir en domstolsförhandling oundviklig. Vi ser till förutsättningarna i det enskilda fallet och försöker skapa gynnsamma förutsättningar för kommersiella relationer. Vi gör en professionell bedömning av möjligheterna och riskerna i samförstånd med våra klienter. Vi har erfarenhet av tvistlösning i: allmän domstol förvaltningsdomstol hyres- och arrendenämnderna skiljenämnder justitieombudsmannen försäkringsnämnder m.m.