Tvist

Vi arbetar med kommersiella tvister och tvistlösning både utom och i domstol.

I kommersiella tvister är det ofta till gagn om lösningen är snabb och bidrar till att fortsatta affärsrelationer kan bibehållas. I andra fall blir en domstolsförhandling oundviklig.

Vi ser till förutsättningarna i det enskilda fallet och försöker skapa gynnsamma förutsättningar för kommersiella relationer. Vi gör en professionell bedömning av möjligheterna och riskerna i samförstånd med våra klienter.

Vi har erfarenhet av tvistlösning i:

allmän domstol

förvaltningsdomstol

hyres- och arrendenämnderna

skiljenämnder

justitieombudsmannen

försäkringsnämnder

m.m.