Vad kostar det?

Arvode och fakturering

Vi ger alltid en kostnadsfri inledande bedömning av ert ärende. Maila oss gärna för detta: info@aaflaw.se.

Som privatperson har man oftast genom sin hemförsäkring rätt till rättsskydd. Om man inte har försäkring finns möjlighet att ansöka om statlig rättshjälp. Företag har också möjlighet att söka rättsskydd genom sina försäkringar.

Den som förlorar tvisten skall som huvdregel stå för motpartens rättegångskostnader.

Vid en tvist täcks oftast större delen av kostnaden genom rättsskyddsförsäkring, eller i vissa fall genom den statliga rättshjälpen.


Vi hjälper er ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Vi kan i klart avgränsade ärenden erbjuda fast pris till privatpersoner. För företag har vi flera olika prismodeller att tillämpa.

Om inget annat överenskommes så fakturerar vi a conto månadsvis med slutfakturering då ärendet avslutas. Alla utlägg faktureras med faktiskt belopp.

Första mötet kostar 1500 kr ink. moms och det betalas direkt på plats. 


Leave a Reply: