Våra priser

Arvode och fakturering

Vi ger alltid en kostnadsfri inledande bedömning av ert ärende. Maila oss gärna för detta: info@aaflaw.se.

Vid en tvist täcks oftast större delen av kostnaden genom rättsskyddsförsäkring, eller i vissa fall för privatpersoner med lägre inkomster, genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper er ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. 

Självrisken är vanligen 20 % i rättsskyddsförsäkringar, denna betalar ni alltid direkt till oss, resten betalas av ert försäkringsbolag.

Vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Vi kan i klart avgränsade ärenden erbjuda fast pris.

För företag har vi flera olika prismodeller att tillämpa.

Om inget annat överenskommes så tar vi betalt löpande och fakturerar a conto månadsvis med slutfakturering då ärendet avslutas.

Vårt timarvode vid löpande fakturering

Vårt arvode för privatpersoner följer rättshjälpstaxan vilken i år (2021) är 1 781 kr/timme inklusive moms.

Vårt grundarvode för företag är 1 995 kr/timme exklusive moms.

Alla utlägg faktureras med aktuellt belopp.

Angivna priser inkluderar inte eventuella skatter, ansökningsavgifter eller andra liknande kostnader som klienten har att svara för.

Observera att vi inte lämnar ifrån oss några upprättade dokument innan full betalning skett.

Leave a Reply: