Våra priser

Arvode och fakturering

Vi ger alltid en kostnadsfri inledande bedömning av ert ärende. Maila oss gärna för detta: info@aaflaw.se

Vid en tvist täcks oftast den största delen av kostnaden genom  rättsskyddsförsäkringar eller av den statliga rättshjälpen. 

Självrisken är vanligen ca 20 % i rättsskyddsförsäkringar . Denna betalar ni direkt till oss och vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Ca 80 % av vårt arvode betalas av ert försäkringsbolag direkt till oss.

Vi kan i klart avgränsade ärenden kommer överens om ett fast pris. Om inget annat överenskommes mellan er och oss så tar vi betalt löpande per timme.

Vårt timarvode vid löpande fakturering

Vårt arvode för privatpersoner följer rättshjälpstaxan vilken i år (2021) är 1 781 kr/timme inklusive moms.

Vårt arvode för företag är 1 975 kr/timme exklusive moms.

Angivna priser inkluderar inte eventuella skatter, ansökningsavgifter eller andra kostnader utanför vårt uppdrag.

Observera att vi inte lämnar ifrån oss några upprättade dokument innan full betalning skett.

Lämna ett svar