Vad kostar det?

Arvode och fakturering

Vi ger alltid en kostnadsfri inledande bedömning av ert ärende. Maila oss gärna för detta: info@aaflaw.se.

Som privatperson har man oftast genom sin hemförsäkring rätt till rättsskydd. Om man inte har försäkring finns möjlighet att ansöka om statlig rättshjälp. Företag har också möjlighet att söka rättsskydd genom sina försäkringar.

Den som förlorar tvisten skall som huvdregel stå för motpartens rättegångskostnader.

Vid en tvist täcks oftast större delen av kostnaden genom rättsskyddsförsäkring, eller i vissa fall genom den statliga rättshjälpen.

Självrisken är vanligen 20 % i rättsskyddsförsäkringar, denna betalar ni alltid direkt till oss, resten betalas av ert försäkringsbolag.

Vi hjälper er ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Vi kan i klart avgränsade ärenden erbjuda fast pris.För företag har vi flera olika prismodeller att tillämpa.

Om inget annat överenskommes så tar vi betalt löpande och fakturerar a conto månadsvis med slutfakturering då ärendet avslutas.

Vårt timarvode vid löpande fakturering

Vårt arvode för privatpersoner följer rättshjälpstaxan vilken i år (2022) är 1 802,5 kr/timme inklusive moms.

Vårt grundarvode för företag är 2 500 kr/timme exklusive moms.

Alla utlägg faktureras med faktiskt belopp.

Leave a Reply: