Affärsjuridik

Vi hjälper våra klienter undvika onödiga risker och kostnader samtidigt som vi analyserar nya affärsmöjligheter och bidrar till att skapa en positiv miljö för utveckling.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter mångmiljardbelopp varje år. Vår uppgift är att hjälpa företag maximera sina möjligheter att erhålla offentliga avtal och bli en del i denna “miljardindustri”.

Med vår specialkompetens inom offentlig upphandling och juridik kan vi erbjuda en paketlösning för leverantörer och anbudsgivare med granskning och utvärdering av anbud och förfrågningsunderlag. Samtidigt som vi kan driva överprövningsprocesser och ärenden gällande skadestånd. Vi kan också erbjuda utbildning på området för företagets anställda.

Avtal och företagsöverlåtelser

Vi hjälper er upprätta, hantera och granska era avtal. Vi kan vara behjälpliga med t.ex. alla era anställningsavtal, köpeavtal, konsultavtal, aktieägaravtal m.m.

Våra jurister i Göteborg hanterar företagsöverlåtelser och likvidationer. Vi kan t.ex. utföra due diligence inför ett företagsköp  och upprätta eller granska alla nödvändiga avtal. Samtliga verksamma jurister har utbildning i ekonomi och redovisning. Vi är också registrerade i Bolagsverkets register för likvidatorer.

Tvist

Vi arbetar ofta i domstol där vi företräder både företag och privatpersoner i skadeståndsärenden, arbetsrättsliga tvister och köprättsliga tvister m.m.