Affärsjuridik

Kort om våra tjänster

Vi hjälper våra klienter undvika onödiga risker och kostnader samtidigt som vi analyserar nya affärsmöjligheter och bidrar till att skapa en positiv miljö för utveckling.

Upphandling

Om ni är intresserade av att sälja era produkter och tjänster till offentliga myndigheter eller vill överklaga beslut så kan vi hjälpa er.

Avtal

Vi kan bistå er med avtalsgranskning och upprättande av avtal.

Immaterialrätt

Vi kan hjälpa er skydda era immateriella rättigheter och bistå er vid intrång.

Skadestånd

Vi kan driva skadeståndstalan och bistå er i tvister då någon ställt krav på er.

Bolagsrätt

Vi kan bl.a. bistå er med due diligence-undersökningar vid företagsförvärv och i övrigt

Pris

Vårt arvode anpassas efter situation och ärende, men vi vågar utlova att slutkostnaden alltid blir mer förmånlig hos oss än den blir hos de stora affärsjuridiska byråerna.

MER OM:

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter mångmiljardbelopp varje år. Vår uppgift är att hjälpa företag maximera sina möjligheter att erhålla offentliga avtal och bli en del i denna ”miljardindustri”.

Med vår specialkompetens inom offentlig upphandling och juridik kan vi erbjuda en paketlösning för leverantörer och anbudsgivare med granskning och utvärdering av anbud och förfrågningsunderlag. Samtidigt som vi kan driva överprövningsprocesser och ärenden gällande skadestånd. Vi kan också erbjuda utbildning på området för företagets anställda.

MER OM:

Avtal

Vi hjälper er upprätta, hantera och granska era avtal. Vi kan vara behjälpliga med t.ex. alla era anställningsavtal, köpeavtal, konsultavtal, aktieägaravtal m.m.

MER OM:

Företagsöverlåtelser

Våra jurister i Göteborg hanterar företagsöverlåtelser. Vi kan t.ex. utföra due diligence inför ett företagsköp  och upprätta eller granska alla nödvändiga avtal. Samtliga verksamma jurister har utbildning i ekonomi och redovisning. Vi är också registrerade i Bolagsverkets register för likvidatorer.