Skilsmässa

logga

Funderar ni på att skilja er? Då är ett råd viktigare än andra;

Konsultera juridisk expertis i så god tid som möjligt!

Era chanser till ett gynnsamt resultat både ekonomiskt och för övrigt i livet efter en separation maximeras av det stöd ni får av oberoende experter.

Ni gynnas alltid av att ha god kännedom om era möjligheter och rättigheter tidigt i processen.  

Skilsmässa i praktiken

Ni ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Det finns inget krav på samtycke vid skilsmässa, det räcker alltså med att en av makarna ger in ansökan till tingsrätten. Om ni har barn under 16 år föregås skilsmässan alltid av en betänketid, efter betänketiden skall någon av er fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att skilsmässan skall bli ”färdig”.

Bodelning efter äktenskapsskillnad

När ni avslutar ert äktenskap skall den ekonomiska gemenskapen ni haft under äktenskapet också upplösas och er egendomen skall delas. Detta sker genom en bodelning.

Bodelning skall utföras efter äktenskapsskillnad, det är dock vanligt att den utförs under betänketiden. Bodelningen kan makarna själva genomföra ofta med hjälp av en jurist om man kommer överens.

Om makarna inte kommer överens är det vanligt att någon av makarna ansöker hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare skall förordnas.

Utgångspunkten för vad som skall delas är vilka tillgångar och skulder som fanns på dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten.

Bodelning under pågående äktenskap

För att fördela egendom mellan varandra och bestämma vilken egendom som tillhör var och en av er kan en bodelning också göras under pågående äktenskap.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap egendomen vara av två olika slag. Antingen gifträttsgods eller enskild egendom. Som utgångspunkt är all er egendom giftorättsgods.

Det som skall delas vid en bodelning efter äktenskapsskillnad är det s.k. gifträttsgodset. För att hålla egendom utanför en framtida bodelning kan ni avtala i ett äktenskapsförord att viss egendom eller all egendom skall vara enskild.

Ett äktenskapsförord kan upprättas innan makarna gifter sig eller under ett pågående äktenskap.

Vi hjälper er med råd kring skilsmässa, bodelning och äktenskapsförord, barns boende och vårdnad m.m. utifrån er aktuella situation.

Skicka en fråga

Leave a Reply: