Skilsmässa

logga

Om ni funderar på att skilja er

För att uppnå bästa resultat är det av stor vikt att i god tid anlita juridisk expertis. Kontakta oss gärna innan ansökan om äketnskapsskillnad ges in. 

Skilsmässa

Ansökan om äktenskapsskillnad görs hos tingsrätten. Det finns inget krav på samtycke vid skilsmässa, det räcker alltså med att en av makarna ger in ansökan till tingsrätten. Om ni har barn under 16 år föregås alltid skilsmässan av en betänketid, efter denna tid skall ansökan fullföljas hos tingsrätten för att äktenskapsskillnaden skall bli ”färdig”.

Bodelning efter äktenskapsskillnad

När ett äktenskap upphör skall den ekonomiska gemenskapen makarna haft under äktenskapet också upplösas och egendomen skall delas. Detta sker genom en bodelning.

Bodelning skall utföras efter äktenskapsskillnad, det är dock vanligt att den utförs under betänketiden. Bodelningen kan makarna själva genomföra ofta med hjälp av en jurist om man kommer överens.

Om makarna inte kommer överens är det vanligt att någon av makarna ansöker hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare skall förordnas.

För att bestämma vad som skall delas så ser man på de förhållanden som rådde på dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten.

Bodelning under pågående äktenskap

För att fördela egendom mellan varandra och bestämma vilken egendom som tillhör var och en av makarna kan en bodelning också göras under pågående äktenskap.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap kan det finnas två typer av egendom, den ena är gifträttsgods och den andra är enskild egendom. Det som skall delas vid en bodelning efter äktenskapsskillnad är det s.k. gifträttsgodset. För att hålla egendom utanför en framtida bodelning kan makarna avtala i ett äktenskapsförord att viss egendom eller all egendom skall vara enskild.

Ett äktenskapsförord kan upprättas innan makarna gifter sig eller under ett pågående äktenskap.

Vi hjälper er med råd kring skilsmässa, bodelning och äktenskapsförord m.m. utifrån er aktuella situation.

Skicka en fråga

Leave a Reply: