Patientskada

Patientskada

Har du råkat ut för en skada inom vården då du varit patient?

Enligt patientskadelagen skall alla vårdgivare i Sverige, såväl offentligt finansierade som privata teckna patientförsäkring. Förutsättningarna för att ersättning skall lämnas enligt patientskadelagen är att det rör sig om en personskada som uppkommit på patient i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Om du råkat ut för en patientskada ska du anmäla skadan till LÖF. En anmälan kan göras på www.lof.se . LÖF kommer då att utreda om du har rätt till ersättning från patientförsäkringen.

När LÖF har utrett ditt ärende i sin helhet kommer du att få ett slutligt beslut. Om du fått ett slutligt beslut från LÖF som du inte är nöjd med är du välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper er att begära en prövning i Patientskadenämnden, alternativt undersöka möjligheten att stämma LÖF vid tingsrätten. Vi hjälper dig då också att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen.

Beroende på dina försäkringsvillkor kan rättsskyddet tas i bruk redan vid prövning i Patientskadenämnden, Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd eller Läkedelsskadenämnden. Det är således inte alltid det krävs en domstolstvist för att rättsskydd ska kunna beviljas. Vi undersöker saken åt dig. Det är dock viktigt att du vänder dig till oss så snart som möjligt efter att du har erhållit ett slutligt beslut i ditt ärende eftersom det finns en 6 månaders frist från beslutets datum.