Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Vi har sedan den 28 augusti 2015 tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Detta innebär att det blir lättare för oss att hjälpa våra klienter driva in fordringar.