Testar

Testar bloggfunktionen, och passar på att informera om våra priser.

I de flesta fall täcks större delen av kostnaderna av rättsskyddet i hemförsäkringen eller av staten.

En generell prislista finns på vår hemsida https://www.aaflaw.se/vara-priser/

För vissa tjänster erbjuder vi fast pris.

 

/ Andreas