Målsägandebiträde

Målsägandebiträde i Göteborg med omnejd

Om du har blivit utsatt för ett våldsbrott, sexualbrott eller andra brott mot frihet, liv och hälsa så är du målsägande i ett brottmål. Du kan då ha rätt till ett målsägandebiträde utan egen kostnad. Brotten  i fråga regleras i 3, 4 eller 6 kapitlet i brottsbalken. Det är polisen och åklagareen eller domstolen som ska berätta för dig om det finns möjlighet att få ett målsägandebiträde och du har då rätt att själv välja målsägandebiträde.

En målsägande i ett brottmål kan behöva utstå stora  påfrestningar och stress. Ett målsägandebiträde har till uppgift att underlätta för målsäganden i den rättsliga processen.Målsägandebiträdet hjälper därför dig i rättsprocessen och värnar din rätt till skadestånd.

Vi har arbetat som juridiskt biträde i många år och vi har gedigen utbildning på området. Vi hjälper er i processen och tar tillvara era intressen. 

Du har rätt att sjäv välja målsägandebiträde. Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur det går till att välja ditt målsägandebiträde.

Telefon: 031-320 18 20

E-post: info@aaflaw.se