Vårdnadstvist

logga

Barns vårdnad, boende och umgänge

Tvister om barn kan vara både rättsligt komplicerade och känslomässigt uppslitande. Man bör därför alltid ha ett juridiskt ombud vid sin sida. För att undvika att processen blir infekterad och långdragen är det viktigt att man erhåller juridisk sakkunskap redan på ett tidigt stadium. En kunnig och erfaren jurist, som inte är personligt involverad, kan fokusera tvisten på det som har juridisk relevans. Detta är till fördel för föräldrarna men framförallt för barnen.

Våra jurister fungerar som ett stöd igenom hela den betungande processen. Kontakta oss idag 031-320 18 20 eller info@aaflaw.se 

Vad kostar det?

Vår timtaxa följer rättshjälpslagens regler och vi erbjuder alltid en inledande bedömning vi e-post kostnadsfritt.

Om du har hemförsäkring täcker den upp till 85% av dina rättegångskostnader. Om du inte har hemförsäkring kan du istället ha möjlighet att erhålla statlig rättshjälp.

 

Kommentera