Våra priser

Arvode och fakturering

Om inget annat överenskommes mellan er och oss så tar vi betalt löpande per timme.

Vanligen betalas ett inledande a conto i förskott sedan faktureras ni löpande månadsvis.

Notera att vid en tvist täcks ofta största delen av kostnaden av rättsskyddsförsäkringar eller av den statliga rättshjälpen.

Självrisken är vanligen ca 20-25 % i rättsskyddsförsäkringar . Denna betalar ni direkt till oss och vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

 

Vårt timarvode vid löpande fakturering

Vårt arvode för företag är 1800 kr/timme exklusive moms.

Vårt arvode för privatpersoner följer rättshjälpstaxan vilken i år (2018) är 1 699 kr/timme inklusive moms.

 

Prisexempel

Nedan anges exempel på vad några vanliga tjänster hos oss kostar.

Testamente – från  4 500 kr

Framtidsfullmakter – från  4 500 kr

Gåvobrev, lösöre – från 4 500 kr

Samboavtal – från 3 500 kr

Bodelning inom äktenskapet  – från 5 500 kr (förutsätter enighet mellan makarna)

Gåvobrev fastighet/bostadsrätt – från 5 000 kr

Köpehandlingar bostadsrätt/fastighet – från 10 000 kr (en avdragsgill kostnad som är billigare än ett mäklararvode)

Tvistemål/familjemål kostnaden täcks vanligen av rättsskyddsförsäkring eller av statlig rättshjälp. (självrisk tillkommer)

Bodelning äktenskapsskillnad – från 10 000 kr

Bodelning sambor – från 8 000 kr

Bouppteckning dödsfall – från 6 000 kr

Äktenskapsförord – från 3 500 kr

Arvskifte – från 4 000 kr

Samäganderättsavtal – från 4 000 kr

Övriga nyttjanderättsavtal – från 5 000 kr

Avtalsgranskning – från 3 000 kr

Hyresavtal privatbostad – från 5 000 kr

Stiftelsebildning – från 10 000 kr

Bolagsbildning – från 10 000 kr

Bolagsöverlåtelse – från 15 000 kr

Köpekontrakt lös egendom – från 3 500 kr

Fullmakter – från 2 000 kr

Skuldebrev – från 3 500 kr

 

Angivna prisexempel inkluderar inte eventuella skatter, ansökningsavgifter eller andra kostnader utanför vårt uppdrag.

Observera att vi inte lämnar ifrån oss några upprättade dokument innan full betalning skett.

 

 

Kommentera