Våra priser

Arvode och fakturering

Om inget annat överenskommes mellan er och oss så tar vi betalt löpande per timme.

Vanligen betalas ett inledande a conto i förskott sedan faktureras ni löpande månadsvis.

Notera att vid en tvist täcks ofta största delen av kostnaden av rättsskyddsförsäkringar eller av den statliga rättshjälpen.

Självrisken är vanligen ca 20-25 % i rättsskyddsförsäkringar . Denna betalar ni direkt till oss och vi kan ofta erbjuda räntefri avbetalning.

Eventuella erbjudanden och rabatter avräknas från totalkostnaden senast vid slutfakturering.

 

Vårt timarvode vid löpande fakturering

Vårt arvode för företag är 1800 kr/timme exklusive moms.

Vårt arvode för privatpersoner följer rättshjälpstaxan vilken i år (2017) är 1678 kr/timme inklusive moms.

 

Prisexempel

Nedan anges exempel på vad några vanliga tjänster hos oss kostar.

Testamente – från  4 500 kr

Framtidsfullmakter – från  4 500 kr

Gåvobrev, lösöre – från 4 500 kr

Samboavtal – från 3 500 kr

Bodelning inom äktenskapet  – från 5 500 kr (förutsätter enighet mellan makarna)

Gåvobrev fastighet/bostadsrätt – från 5 000 kr

Köpehandlingar bostadsrätt/fastighet – från 10 000 kr (en avdragsgill kostnad som är billigare än ett mäklararvode)

Tvistemål/familjemål kostnaden täcks vanligen av rättsskyddsförsäkring eller av statlig rättshjälp. (självrisk tillkommer)

Bodelning äktenskapsskillnad – från 10 000 kr

Bodelning sambor – från 8 000 kr

Bouppteckning dödsfall – från 6 000 kr

Äktenskapsförord – från 3 500 kr

Arvskifte – från 4 000 kr

Samäganderättsavtal – från 4 000 kr

Övriga nyttjanderättsavtal – från 5 000 kr

Avtalsgranskning – från 3 000 kr

Hyresavtal privatbostad – från 5 000 kr

Stiftelsebildning – från 10 000 kr

Bolagsbildning – från 10 000 kr

Bolagsöverlåtelse – från 15 000 kr

Köpekontrakt lös egendom – från 3 500 kr

Fullmakter – från 2 000 kr

Skuldebrev – från 3 500 kr

 

Angivna prisexempel inkluderar inte eventuella skatter, ansökningsavgifter eller andra kostnader utanför vårt uppdrag.

Observera att vi inte lämnar ifrån oss några upprättade dokument innan full betalning skett.

 

 

Kommentera