offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Genom att kombinera kunskap om upphandlingar och spetskompetens inom juridik kan vi erbjuda er ett komplett paket för ert företag och maximera era chanser att vinna både upphandlingar och överprövningar. För att boka ett möte med en upphandlingsjurist i Göteborg eller ställa en fråga, använd vårt kontaktformulär, maila eller ring.

– Vi hjälper er med granskning och utvärdering av förfrågningsunderlag och avtal samt bearbetning av anbud.

– Vi gör en snabb och professionell bedömning om en upphandling har genomförts korrekt eller inte.

– Vi företräder anbudsgivare i överprövningsprocesser och skadeståndstvister.

Till företagare som vill bli leverantörer erbjuder vi inledningsvis ett kostnadsfritt möte under 30 minuter. Vi gör då en generell genomgång av förfrågningsunderlaget och bestämmer hur vi ska gå vidare. Efter det inledande mötet kan vi erbjuda er flera olika prismodeller och tjänster anpassade efter er situation.

– Om ni anser att en upphandlande myndighet har förfarit på ett sätt som missgynnar er, det kan t.ex. handla om orimliga krav i ett förfrågningsunderlag eller en felaktig tilldelning av ett avtal, så kan ni begära att få saken prövad i förvaltningsrätten. Resulatet av prövningen kan bli att upphandlingen görs om så att ni får en ny chans att lämna anbud.

– Möjligheten att få ett skadeståndanspråk prövat enligt LOU gäller alla företagare inom EU som hade kunnat lämna anbud i den aktuella upphandlingen oavsett om de gjort det eller ej.

Utbildning

Vi tar fram utbildningspaket och arrangerar utbildningar för företagets anställda inom offentlig upphandling. Kontakta oss för mer information.

Kommentera